Đang gửi...
Thị thực xuất cảnh thương mại

Thị thực xuất cảnh thương mại

11/08/2018

Visa 1 năm nhiều lần hiện là loại visa Trung quốc có thời hạn hiệu lực dài nhất dành cho khách thương mại. Cũng giống như các loại visa trên, khách sử dụng visa này vào Trung Quốc

Chi tiết
Hồ sơ xin visa Trung Quốc 1 năm nhiều lần

11/08/2018

(Đối với loại visa này, khách hàng sẽ được vào Trung Quốc một lần duy nhất trong vòng 3 tháng hiệu lực của visa, thời gian ở lại Trung Quốc không quá 15 ngày)

Chi tiết
VISA Trung Quốc 3 tháng 1 lần

11/08/2018

Visa Trung Quốc 6 tháng nhiều lần chỉ dành cho khách thương mại. Với trường hợp loại visa này, quý khách được phép nhập cảnh vào Trung Quốc tối đa 5 lần trong suốt 6 tháng hiệu lực của visa, thời gian ở lại Trung Quốc mỗi lần không quá 30 ngày, và ngày nhập cảnh vào Trung Quốc lần sau phải cách lần nhập cảnh vào...

Chi tiết
VISA Trung Quốc 6 tháng nhiều lần

11/08/2018

Hộ chiếu gốc (còn hiệu lực ít nhất 6 tháng tính từ ngày nhập cảnh Ấn Độ và còn ít nhất 2 trang trống);

Chi tiết
VISA công tác Ấn Độ