Đang gửi...
Thị thực xuất cảnh thăm thân

Thị thực xuất cảnh thăm thân

11/08/2018

Hộ chiếu gốc (còn hạn tối thiểu 3 tháng và còn 2 trang trống);Bản sao Hộ chiếu (trang thông tin cá nhân và các trang có đóng dấu thị thực);Bản sao Hộ chiếu cũ (nếu có);

Chi tiết
Visa thăm thân Bỉ

11/08/2018

Hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng tính từ ngày khởi hành;1 ảnh 4x6, phông nền trắng, chụp 3 tháng gần nhất;Tờ khai xin visa Cuba;

Chi tiết
Visa thăm thân Cuba

11/08/2018

Hộ chiếu có thời hạn 6 tháng trở lên và còn trang trống (có ký tên);Photo Hộ chiếu (trang hộ chiếu và các trang có dấu visa và dấu xuất nhập cảnh)

Chi tiết
Visa thăm thân Đài Loan

11/08/2018

Hộ chiếu gốc (còn hạn ít nhất 3 tháng kể từ ngày hết hạn visa, và còn ít nhất 2 trang trống);Bản sao hộ chiếu;

Chi tiết
Visa thăm thân Đan Mạch

11/08/2018

Hộ chiếu có giá trị (phải có ít nhất 2 trang trống, được cấp trong vòng 10 năm trở lại đây, còn hạn ít nhất 3 tháng sau ngày dự kiến xuất cảnh khỏi Đức)

Chi tiết
Visa thăm thân Đức

11/08/2018

Hộ chiếu gốc;Bản sao Hộ chiếu (trang thông tin cá nhân và các trang có đóng dấu thị thực);Bản sao Hộ chiếu cũ (nếu có)...

Chi tiết
Visa thăm thân Hà Lan