Đang gửi...
Thẻ APEC

Thẻ APEC

13/08/2018

Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh/ thành phố hoặc tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao, Khu Đô thị,...

Chi tiết
Hồ sơ xin cấp thẻ Apec

13/08/2018

Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC.

Chi tiết
Văn bản Pháp luật về Thẻ Apec (ABTC)

11/08/2018

Thẻ doanh nhân APEC (APEC Business Travel Card viết tắt ABTC) là một loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước và vùng lãnh thổ trong khối APEC cấp cho Doanh nhân thường xuyên đi lại trong khối APEC

Chi tiết
Điều kiện Thẻ Apec