Đang gửi...
GPLĐ - LLTP

Lý lịch tư pháp

Phiếu lý lịch tư pháp ( the judicial certification) là một tài liệu (phiếu) do Sở Tư pháp ( hoặc Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia) cấp, có giá trị chứng minh một người có hay không có án tích; có bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập hay quản lý doanh nghiệp hay không.

Luật áp dụng với công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài, người nước ngoài sống tại Việt Nam… thì việc cấp phiếu Lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp thực hiện.

Theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2010 thì lý lịch tư pháp là lý lịch về án tích của người bị kết án bằng bản án, quyết định hình sự của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, tình trạng thi hành án và về việc cấm cá nhân đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tòa án tuyên bố phá sản.

Về thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp, Điều 44 Luật Lý lịch tư pháp quy định như sau:

(a) Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong các trường hợp sau đây:

- Công dân Việt Nam mà không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú;

- Người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam.

(b) Sở Tư pháp thực hiện việc cấp phiếu lý lịch tư pháp trong các trường hợp sau đây:

- Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú ở trong nước;

- Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài;

- Người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam.
 

Hồ sơ cấp lý lịch tư pháp mẫu số 1 cho người nước ngoài

1. Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp theo mẫu.

2. Hộ chiếu (Bản phô tô không cần công chứng)

3. Giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú (Bản phô tô không cần công chứng)

4. Thời gian ra kết quả: 10 ngày làm việc

 

Hồ sơ cấp lý lịch tư pháp mẫu số 2 cho người Việt nam

1. Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp theo mẫu.

2. Hộ khẩu gốc, CMND gốc

3. Thời gian ra kết quả: 10 ngày làm việc

 

Mời liên hệ hotline để được tư vấn: 0984.282.281/0382.989.989