Đang gửi...
GPLĐ - LLTP

GPLĐ - LLTP

10/08/2018

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, người lao động nước ngoài có nguyện vọng xin Cấp giấy phép lao động phải có đủ điều kiện về sức khỏe để đảm nhận công việc.

Chi tiết
Giấy khám sức khỏe

10/08/2018

Theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam, người nước ngoài làm việc và hoạt động trong các tổ chức, công ty Việt Nam hoặc Tổ chức, công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đều phải có Giấy phép lao động (Work Permit) do cơ quan thẩm quyền của Việt Nam cấp.

Chi tiết
Giấy phép lao động

10/08/2018

Phiếu lý lịch tư pháp ( the judicial certification) là một tài liệu (phiếu) do Sở Tư pháp ( hoặc Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia) cấp, có giá trị chứng minh một người có hay không có án tích; có bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập hay quản lý doanh nghiệp hay không.

Chi tiết
Lý lịch tư pháp