Đang gửi...
Giấy miễn thị thực

Giấy miễn thị thực

10/08/2018

Luật số 47/2014/QH13, ngày 16/6/2014 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh của người nước ngoài tại Việt Nam

Chi tiết
Căn cứ pháp lý Gia hạn tạm trú với người có Giấy miễn thị thực

10/08/2018

Theo quy định của pháp luật Người nhập cảnh Việt Nam bằng Giấy miễn thị thực, được tạm trú tại Việt Nam không quá 90 ngày cho mỗi lần nhập cảnh. Người tạm trú quá 90 ngày phải làm thủ tục xin cấp thị thực theo quy định hiện hành trước hoặc sau khi nhập cảnh Việt Nam.

Chi tiết
Gia hạn tạm trú với người có Giấy miễn thị thực

10/08/2018

Thị thực (hay thị thực xuất nhập cảnh,  tiếng Anh: visa) là một bằng chứng hợp pháp xác nhận rằng một người nào đó được phép nhập cảnh hoặc xuất cảnh ở quốc gia cấp thị thực. Sự cho phép này có thể bằng một văn bản nhưng phổ biến là bằng một con dấu xác nhận dành cho đương đơn vào trong hộ chiếu của đương đơn.

Chi tiết
Giấy miễn thị thực

10/08/2018

Giấy miễn thị thực (miễn visa) được cấp cho người nước ngoài quan hệ chồng, vợ, con của người Việt Nam hay người Việt Nam có quốc tịch nước ngoài để nhằm ưu tiên và đối xử ưu đãi cho người có liên quan chồng, vợ, con của người Việt Nam.

Chi tiết
Lợi ích của Giấy miễn thị thực

10/08/2018

Người nước ngoài khi xin cấp lý lịch tư pháp hoặc kết hôn với công dân Việt Nam theo quy định phải đăng ký tạm trú và hồ sơ nộp tại Sở tư pháp yêu cầu phải có sổ tạm trú hoặc giấy xác nhận tạm trú của Công an xã, phường, thị trấn nơi người nước ngoài đang tạm trú.

Chi tiết
Thẻ tạm trú

10/08/2018

Thủ tục khai báo tạm trú, tạm vắng cho người nước ngoài được quy định tại những văn bản pháp luật

Chi tiết
Thủ tục khai báo tạm trú