Đang gửi...
Gia hạn thị thực

Gia hạn thị thực

10/08/2018

Việc phân chia thị thực Việt Nam sẽ giúp hỗ trợ cho người muốn xin thị thực đảm bảo được quyền lợi của mình, đồng thời giúp cho các cơ quan chức năng thuận tiện hơn trong việc quản lý.

Chi tiết
Các loại thị thực Việt Nam

10/08/2018

Người nước ngoài xin gia hạn visa phải thông qua cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh để làm thủ tục với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

Chi tiết
Gia hạn thị thực