Đang gửi...
Cấp đổi hộ chiếu

Dịch vụ hộ chiếu nhanh

I. Dịch vụ nộp nhanh hộ chiếu

Người sử dụng dịch vụ không phải chờ đợi, thủ tục nộp nhanh. Nhân viên của chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cách thức chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ xin cấp hộ chiếu.

II. Dịch vụ làm Hộ Chiếu nhanh cho người có hộ khẩu Hà Nội và TP HCM

1. Dịch vụ làm hộ chiếu lấy nhanh 5 ngày làm việc

2. Dịch vụ xin hộ chiếu lấy nhanh trong 4 ngày làm việc

3. Dịch vụ cấp hộ chiếu nhanh trong  3 ngày làm việc

4. Làm Hộ chiếu nhanh trong 2 ngày làm việc

Lưu ý:

Chúng tôi chỉ cung cấp dịch vụ lấy hộ chiếu khẩn, còn việc nộp hồ sơ người xin cấp hộ chiếu phải trực tiếp đi nộp, chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết việc chuẩn bị hồ sơ và cách thức nộp hồ sơ nhanh nhất.

III. Dịch vụ làm hộ chiếu nhanh cho người ngoại tỉnh đang tạm trú tại Hà Nội và TP HCM

Trường hợp người có hộ khẩu ngoại tỉnh làm hộ chiếu tại Hà Nội và TP HCM yêu cầu phải có Sổ tạm trú hoặc xác nhận tạm trú của Công an xã, phường, thị trấn nơi tạm trú.

Trường hợp chưa có xáư  nhận tạm trú hoặc không có xác nhận tạm trú xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và trợ giúp.

1. Dịch vụ lấy hộ chiếu nhanh trong 5 ngày làm việc

2. Xin hộ chiếu lấy nhanh trong 4 ngày làm việc

3. Xin cấp hộ chiếu nhanh trong  3 ngày làm việc

4. Làm Hộ chiếu nhanh trong 2 ngày làm việc

Lưu ý:

- Chúng tôi chỉ cung cấp dịch vụ lấy hộ chiếu khẩn, còn việc nộp hồ sơ người xin cấp hộ chiếu phải trực tiếp đi nộp, chúng tôi sẽ hướng dẫn việc chuẩn bị hồ sơ và hướng dẫn nộp chi tiết.

- Trường hợp không thể tự đi nộp được hồ sơ xin cấp hộ chiếu xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để có giải pháp tốt nhất.

Mời liên hệ hotline để được tư vấn: 0984.282.281/0382.989.989